Denna sida är Etikett: Spåra blockchain Etikett: Spåra blockchain

Etikett: Spåra blockchain

Goda råd

Säkra bitcoin-adresser såhär

Här finns ett verktyg som hjälper dig att kolla av BTC adresser och se ifall det finns varningar eller något som flaggar för att du kan komma bli spårad. Säkra Bitcoin adresserna du ska skicka till Perfekt att göra innan man skickar över Bitcoin, eller när du vill omsätta Bitcoin till pengar i kronor och ören, t ex in på ditt bankkonto. Finns det en varningsflagga på adressen så vet du och kan då tvätta bort spåren, t ex genom att först växla dem till en annan kryptovaluta och tillbaka till BTC igen så finns ingen flagga från transaktionerna tidigare kvar och kan inte kopplas till dig.     Bängen får smaka på sina egna metoder? Tjänsten heter Antinalysis och funkar på snarlikt sätt som de verktyg myndigheter och polis använder när de försöker spåra bitcoin som

Klicka här och läs